Iubirea din pahar și moldovenii…

„Beau până ce varsă” – „Descriptio Moldaviae”- Dimitrie Cantemir, 1714 – 1716

Cantemir scrie despre moldoveni că „năravurile bune sunt rare la dânşii”

„Fudulia şi sumeţia sunt maica şi sora lor, căci dacă are vre unul cal bun şi arme bune, atuncea gândeşte cu nici un om nu poate să-l întreacă; şi nu s’ar feri, de ar fi cu putinţă, însuşi cu Dumnezeu să se lupte. Toți de obştie sunt îndrăzneţi şi semeţi, şi foarte înţânaţi de de a începe gâlceava; însă prea lesne se liniştesc şi se împacă iarăşi”

„Ei cu toţii sunt şagalnici şi veseli, şi inima nu le este departe de gură; însă cum uită degrabă mânia, asemenea şi prieteşugul lor nu ţine îndelung.”

„De băutură nu au greţă prea mare, însă şi prea tare plecaţi asupra ei încă nu sunt. Desfătarea lor cea mai mare este, une ori, a petrece în ospeţe de la 12 ceasuri până la 9 după amiază-noapte, şi alte ori şi până la revărsarea zilei; şi beau până ce varsă, dar aceasta încă nu se obicinueşte în toate zilele, ci numai pe la sărbători mari, şi iarna când este vreme rea şi ceastă urmare au adeverit’o ei prea cu îndestulare la pustierea cea mai de pe urmă a Bugeagului, când au năvălit Petreceico asupra Basarabiei, după răsboiul Austriecesc”

„Pe lângă acestea, nu numai că moldovenii nu sunt iubitori de ştiinţe ci mai la toţi le sunt urâte, şi nici numele ştiinţelor şi ale meşteşugurilor celor bune, nu le sunt lor cunoscute. Ei zic că oamenii cei învăţaţi îşi pierd mintea; şi când voiesc să laude învăţătura cuiva, zic că este nebun de ştiinţa cea multă; iar cel mai de ocară lucru este pentru că zic: că numai preoţilor se cuvine să înveţe, iar pentru mireni este destul să citească şi să scrie, să-şi iscălească numele şi să ştie cum îşi vor pune la izvod boii, caii, oile, stupii şi altele de acestea; iar celelalte toate sînt netrebuitoare.”

Cantemir mai scria despre moldoveni că sunt foarte primitori cu oaspeţii lor, cu o singură excepţie: vasluienii. Despre aceştia, Cantemir a precizat că „nu numai că îşi închid casele şi camerile lor de către oaspeţi, ci încă când zăresc pe vre unul că vine atuncea se tăinuiesc, îmbracă haine sparte, şi vin înnapoi în chip de calici, de cer milostenie de la cei străini”.

O zi minunată tuturor!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.